Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

LIMITY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet z dniem 6 lutego 2017r. zostaną wprowadzone maksymalne limity transakcji dla klientów, którzy dotychczas nie mieli ich ustalonych. Nie ulegnie zmianom poziom limitów, które wcześniej były określone przez klienta w placówce Banku, jak też samodzielnie zdefiniowane w systemie bankowości internetowej eBankNet. Wysokość limitów wynosić będzie:
Dla klientów indywidualnych – system eBankNet:
 • limit jednorazowy – 2 500 zł
 • limit dzienny – 5 000 zł
 • limit miesięczny – 20 000 zł
Dla klientów instytucjonalnych – system eBankNet
 • limit jednorazowy – 10 000 zł
 • limit dzienny – 30 000 zł
 • limit miesięczny – 100 000 zł
Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:
 1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
 2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
 3. Ustaw nową wysokość limitów
 4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym
 5. Należy zmodyfikować limity dla użytkownika i limity dla rachunków.
Ponadto informujemy, że Klient ma możliwość ustalić sobie również – limity transakcji odrębne dla każdego posiadanego rachunku.
WAŻNE! Jeżeli dotychczas Klient miał ustalony limit transakcji w placówce Banku, wówczas może samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną eBankNet dokonać wyłącznie jego zmniejszenia. Jeśli natomiast chce ustalić wyższy limit, konieczna jest wizyta w placówce Banku i złożenie odpowiedniej dyspozycji.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1823). W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, polegające na dodaniu w § 112 ust. nr 9 oraz wprowadzeniu nowego rozdziału nr 22 „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Do pobrania: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.Z przyjemnością informujemy, że Bank wprowadza nowoczesną wersję bankowości elektronicznej eBankNet, w której oprócz dotychczasowych funkcji, będzie możliwość realizacji przelewów natychmiastowych BlueCash oraz przelewów SorbNet. Ponadto składanie wniosków do Programu „Rodzina 500+” aktualnie będzie możliwe wyłącznie w nowej bankowości elektronicznej w zakładce „Wnioski”, natomiast zlecenia stałe znajdują się w zakładce „Przelewy”.

Klienci nowej bankowości będą mieli możliwość korzystania również z bankowości mobilnej bez pobierania jakichkolwiek aplikacji.
Informujemy, że do dnia 31 marca 2017r. równolegle dostępna będzie także starsza wersja eBankNet-u. Po tym terminie klienci będą mogli korzystać wyłącznie z nowej bankowości eBankNet.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian uległy:
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych - pobierz Regulamin;
2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych dla klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku po 24.10.2012r. - pobierz Regulamin.

Instrukcja użytkownika nowej bankowości eBankNet dostępna jest w dolnej zakładce strony startowej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.