Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

LIMITY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet z dniem 6 lutego 2017r. zostaną wprowadzone maksymalne limity transakcji dla klientów, którzy dotychczas nie mieli ich ustalonych. Nie ulegnie zmianom poziom limitów, które wcześniej były określone przez klienta w placówce Banku, jak też samodzielnie zdefiniowane w systemie bankowości internetowej eBankNet. Wysokość limitów wynosić będzie:
Dla klientów indywidualnych – system eBankNet:
 • limit jednorazowy – 2 500 zł
 • limit dzienny – 5 000 zł
 • limit miesięczny – 20 000 zł
Dla klientów instytucjonalnych – system eBankNet
 • limit jednorazowy – 10 000 zł
 • limit dzienny – 30 000 zł
 • limit miesięczny – 100 000 zł
Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:
 1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
 2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
 3. Ustaw nową wysokość limitów
 4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym
 5. Należy zmodyfikować limity dla użytkownika i limity dla rachunków.
Ponadto informujemy, że Klient ma możliwość ustalić sobie również – limity transakcji odrębne dla każdego posiadanego rachunku.
WAŻNE! Jeżeli dotychczas Klient miał ustalony limit transakcji w placówce Banku, wówczas może samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną eBankNet dokonać wyłącznie jego zmniejszenia. Jeśli natomiast chce ustalić wyższy limit, konieczna jest wizyta w placówce Banku i złożenie odpowiedniej dyspozycji.