Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych
Informujemy, że z dniem 01.12.2022 r. zmianie ulega "Tabela oprocentowania produktów bankowych", w zakresie podwyższenia oprocentowania produktów dla klientów indywidualnych, na które wpływ ma stopa redyskonta weksli, tj. rachunki oszczędnościowe: Ekstra Zysk,Ekstra Konto oraz rachunki dla Szkolnych Kas Oszczędności.

Zwiększeniu uległy również stawki oprocentowania Internetowych lokat oszczędnościowych w złotych, dla okresów 3 i 6 miesięcy, dla lokat założonych i odnowionych w okresie 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych" https://www.bs.limanowa.pl/tabela-oprocentowania-produktow-bankowych . W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.
Komunikat
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 2 listopada 2022 r. następuje zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Wprowadzone zmiany są związane głównie z wydłużeniem okresu ważności kart debetowych. Aktualnie, zgodnie z nowymi zapisami regulaminów, okres ważności kart debetowych nowych i wznawianych został wydłużony z 36 miesięcy do 60 miesięcy. Treść Regulaminu znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.bs.limanowa.pl. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku.
Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi 2022.
W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom. Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.
Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 500+
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
Komunikat dot. bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse