Szanowni Państwo,

Zwiększone bezpieczeństwo - dodatkowe zabezpieczenia bankowości internetowej - komunikaty push - nowość!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w serwisie bankowości internetowej eBankNet od 14.09.2019r. zostanie wprowadzonych kilka zmian, które są efektem wymogów wynikających z dyrektywy PSD2 i silnego uwierzytelnienia (SCA, ang. Strong Customer Authentication):
 • dwuetapowa weryfikacja logowania z mobilną autoryzacją - silnym uwierzytelnieniem, co oznacza, że logując się do bankowości internetowej eBankNet zostaniesz poproszony o kod SMS lub zaakceptowanie potwierdzenia push. Bank może zwolnić z dwuetapowej weryfikacji logowania co jakis czas, ale przez okres nie dluższy niż 90 dni.
 • jeżeli zechcesz zobaczyć historię swojego konta za okres dłuższy niż 90 dni , poprosimy Cię o potwierdzenie tej operacji dodatkową autoryzacją,
 • czas sesji w serwisie eBankNet zostanie skrócony z 10 do 5 minut – przykład: jeżeli przez 5 minut nie zauważymy żadnej aktywności w eBankNet, bezpiecznie wylogujemy Cię z serwisu.

Już teraz możesz używać nowej aplikacji mobilnej BSLMobile, która za pomocą powiadomień push, umożliwia bezpłatną autoryzację użytkownika oraz operacji w bankowości internetowej eBankNet. Jednoczenie przypominamy, że od 14.09.2019r. nie będzie już możliwości korzystania z kodów autoryzacyjnych z kart zdrapek w bankowości internetowej. W przypadku dotychczasowego używania tych kodów, prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku i zmianę sposobu autoryzacji na SMS oraz pobranie aplikacji BSLMobile.

Aby móc w pełni bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej oraz z autoryzacyjnych powiadomień push, wystarczy:
 • aktywować w systemie eBankNet autoryzację mobilną: w zakładce „Mój profil”_”Mobilna autoryzacja”,
 • pobrać ze sklepu Play lub App Store aplikacje BSLMobile,
 • sparować aplikację z telefonem.
Więcej informacji w serwisie Banku: www.bs.limanowa.pl
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj