Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Sprawdź nr rachunku i kwotę przelewu w sms-e autoryzacyjnym;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat dot. bezpieczeństwa
Szanowni Państwo
w trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse
Komunikat o zmianie dostępności wniosku 500+ i udostępnienia nowego świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Szanowni Państwo
nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co w naszym przypadku oznacza szereg zmian systemowych w infrastrukturze systemu Eximee.
W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą systemu Eximee będzie możliwe od lutego 2022. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia
Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.
Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez system Eximee nastąpi w lutym 2022 roku. Więcej informacji na www.zus.pl

Informujemy również, że Bank planuje udostępnić od lutego 2022 roku możliwość składania przez Klientów wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na platformie Eximee.
Usługa BLIK dostępna w aplikacji BSLMobile
Szanowni Państwo
informujemy, że usługa BLIK jest już dostępna w aplikacji BSLMobile. Z usługi mogą korzystać klienci (osoby fizyczne) posiadający zainstalowaną na telefonie aplikację BSLMobile (instrukcja jak zainstalować aplikację https://www.bs.limanowa.pl/oferta/aplikacja-mobilna-bslmobile).
Po zalogowaniu się do aplikacji należy wybrać rachunek, który chcemy powiązać z usługą BLIK i zaznaczyć "zapoznałem się i akceptuję regulamin BLIK". Po zatwierdzeniu regulaminu kodem PIN do aplikacji - BLIK jest aktywny i można korzystać z usługi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Banku https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/blik-w-aplikacji-mobilnej-bslmobile).
Jednocześnie informujemy, że z dniem 22.11.2021r. usługa BLIK dla klientów dotychczas korzystających z usługi BLIK w aplikacji BS Pay, zostanie wyłączona.
Tarcza Finansowa 2.0
Szanowni Państwo
Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.
Czytaj więcej na https://www.bs.limanowa.pl
Zmiana oprocentowania
Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 4 listopada 2021r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,79 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,75 pkt. proc. i stopa lombardowa o 0,75 pkt. proc. Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych, które dla:
• umów opartych o stopę lombardową - zawartych do 31.01.2016 r. (które po tym terminie nie były aneksowane w zakresie zapisów dotyczących oprocentowania od należności przeterminowanych) – uległo podwyższeniu z 8,00% do 9,50%,
• umów opartych o stopę referencyjną – zawartych od 01.02.2016r r. - uległo podwyższeniu z 12,00% do 13,50%.
Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej Banku w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych".
Urządzenie zaufane
Szanowni Państwo
W dniu 01.07.2020 udostępniliśmy możliwość wygodniejszego i bezpieczniejszego logowania. Więcej informacji na stronie: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/zaufane-urzadzenie-szybsze-logowanie-do-uslugi-ebanknet
Wnioski Program Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+
Szanowni Państwo
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków w Programie Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski eximee). Więcej informacji oraz instrukcja złożenia wniosków dostępna jest na stronie internetowej Banku: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe