eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
  Zapewnij sobie bezpieczne płatności kartą podczas podróży!
- Pamiętaj koniecznie o zabraniu ze sobą karty płatniczej. Jeśli używasz tej w telefonie lub zegarku, weź również kartę plastikową.
- W niektórych rejonach świata mogą występować problemy z realizacją płatności przy użyciu cyfrowych portfeli. Tam lepiej sprawdzi się karta fizyczna - plastikowa lub gotówka.
- Jeśli w podróży Twoja płatność telefonem lub zegarkiem zostanie odrzucona, ponów transakcję i użyj plastikowej karty. Najlepiej włóż kartę do czytnika terminala płatniczego albo bankomatu i zatwierdź kodem PIN.
- Przed wyjazdem zagranicznym, skontaktuj się z infolinią lub placówką naszego banku i zgłoś nam miejsce Twojej podróży. W ten sposób zapobiegniesz automatycznej blokadzie karty przez system, który chroni przed transakcjami fraudowymi.
- Jeśli zgubisz kartę lub będziesz mieć jakikolwiek problem z płatnością kartą, skontaktuj się z infolinią Grupy BPS czynną 24h/7 tel.: +48 86 215 50 00.

Więcej informacji znajdziesz na blogu: https://www.bs.limanowa.pl/blog/platnosci-karta-za-granica.
   Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulaminu karty przedpłaconej.
Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r. zmianie ulegają Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin karty przedpłaconej.
Zmiana wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Jednocześnie w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:
1) uzupełnione zostały dodatkowo warunki wypowiadania umowy rachunku płatniczego przez Bank, poprzez dodanie w § 111 ust. 8 pkt. 11, zapisu o następującej treści: "11). Klient/Posiadacz rachunku został umieszczony na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego",
2) zaktualizowana i ujednolicona została stosowana terminologia oraz zapisy dotyczące bankowości internetowej i mobilnej,
3) w § 37, ust. 4, zmieniony wzór wyliczania maksymalnej wysokości zmiany nowej stawki oprocentowania, która obliczana jest wg wzoru: X=2*z, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
x wartość zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
z wysokość zmiany stopy redyskonta weksli stopy referencyjnej dla EUR,USD,GBP

Ponadto w Regulaminie karty przedpłaconej uzupełnione zostały jednocześnie zapisy dotyczące odpowiedzi na reklamacje w formie wiadomości e-mail oraz warunki wypowiedzenia umowy ze strony banku. Dodane zostały zapisy określające możliwość korzystania z karty przez osoby niepełnoletnie i dotyczące wpłat w bankomatach. Ponadto została zaktualizowana i ujednolicona stosowana terminologia oraz zasady regulujące realizację i rozliczanie transakcji kartowych, z uwzględnieniem blokady środków pieniężnych i limitów transakcyjnych.
Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.
  Uważaj na oszustów podszywających się pod pracownika banku!
Przeczytaj zanim padniesz ofiarą oszustwa Uważaj na oszustwa telefoniczne.
  Informacja o kwocie wypłaty z rachunku osoby małoletniej
Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej
Kwota zwykłego zarządu, to maksymalna kwota do wysokości, której w miesiącu można dysponować środkami na rachunkach osób do 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych, równa jest kwocie nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS. W 2024 roku kwota ta wyniosła 7.443,28 zł.

  Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 800+
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 800+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
  Komunikat dot. bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse