KOMUNIKAT - WAŻNE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTY ZDRAPKI!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 5 maja 2019 r. nie będzie możliwa autoryzacja operacji realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej, poprzez kody z kart zdrapek. W związku z powyższym Klientów korzystających dotąd z kart zdrapek, prosimy o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na kody SMS w najbliższej placówce Banku. Do dokonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS.

Powyższe rozwiązanie wynikają z konieczności dostosowania się Banku do zmian wynikających z Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r., które zostały również wprowadzone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj