eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
  Niedostępność MojeID, Profil Zaufany
Informujemy, że od soboty 2 marca od godziny 19:00 do niedzieli 3 marca do godziny 01:00 mogą występować niedostępności w procesie potwierdzania Profilu Zaufanego.
  Przerwa techniczna
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych na serwerach, w dniu 04.03.2024 (poniedziałek) od godz. 16:00 do godz. 19:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej eBankNet.
  Informacja o kwocie wypłaty z rachunku osoby małoletniej
Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej
Kwota zwykłego zarządu, to maksymalna kwota do wysokości, której w miesiącu można dysponować środkami na rachunkach osób do 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych, równa jest kwocie nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS. W 2023 roku kwota ta wyniosła 7.443,28 zł.
  Zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych
Szanowni Państwo,
informujemy, że od 15 stycznia 2024 r. Bank wprowadza zmiany w następujących dokumentach:
-Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych
-Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych
-Dokumentach dotyczących opłat.
Wprowadzone zmiany w Taryfie wynikają z konieczności opodatkowania, podatkiem od towarów i usług, opłat i prowizji związanych z wybranymi czynnościami realizowanymi na wniosek klienta. W związku z tym, ich wartość została podniesiona o wysokość naliczonego podatku VAT. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie.
Aktualna Taryfa opłat i prowizji oraz dokumenty dotyczące opłat dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.bs.limanowa.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, a w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku Spółdzielczego w Limanowej.
  800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl
  Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 500+
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
  Komunikat dot. bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse